Substansvärde

Vaneo Capital AB

Substansvärde SEK per aktie:

33,10 SEK

Substansvärdets utveckling under veckan:

-0,39%

NAV 2021:  +1,64%

 NAV 2020:  +5,23%

 NAV 2019:  +6,08%

 NAV 2018:  +4,20%

 NAV 2017:  +7,97%