Substansvärde

Vaneo Capital AB

Substansvärde SEK per aktie:

32,44 SEK

Substansvärdets utveckling under veckan:

+0,08%

NAV 2020:  +4,70%

NAV 2019:  +6,08%

NAV 2018:  +4,2%