Substansvärde

Vaneo Capital AB

Substansvärde, kr per aktie

30,61 SEK

Substansvärdets utveckling under veckan

-0,31%

NAV 2018 +4,2%

NAV 2019 +5,15%

Vaneo Capital II AB

Substansvärde, kr per aktie

25,43 SEK

Substansvärdets utveckling under veckan

+0,43%

NAV 2019 +0,75%