Substansvärde

Vaneo Capital AB

Substansvärde, kr per aktie

31,12 SEK

Substansvärdets utveckling under veckan

+0,32%

NAV 2018:  +4,2%

NAV 2019:  +5,95%

Vaneo Capital II AB

Substansvärde, kr per aktie

26,11 SEK

Substansvärdets utveckling under månaden

+0,35%

NAV 2019:  +3,38%