Substansvärde

Vaneo Capital AB

Substansvärde, kr per aktie

31,00 SEK

Substansvärdets utveckling under veckan

+0,00%

NAV 2018:  +4,2%

NAV 2019:  +5,57%

Vaneo Capital II AB

Substansvärde, kr per aktie

26,31 SEK

Substansvärdets utveckling under månaden

+0,42%

NAV 2019:  +4,15%