Substansvärde

Vaneo Capital AB

Substansvärde, kr per aktie

30,84 SEK

Substansvärdets utveckling under veckan

-0,1%

NAV 2018:  +4,2%

NAV 2019:  +5,09%

Vaneo Capital II AB

Substansvärde, kr per aktie

25,81 SEK

Substansvärdets utveckling under månaden

+0,30%

NAV 2019:  +2,22%