Substansvärde

Vaneo Capital AB

Substansvärde SEK per aktie:

32,77 SEK

Substansvärdets utveckling under veckan:

+0,09%

NAV 2021:  +0,59%

 NAV 2020:  +5,23%

 NAV 2019:  +6,08%

 NAV 2018:  +4,20%