Substansvärde

Vaneo Capital AB

Substansvärde SEK per aktie:

34,04 SEK

Substansvärdets utveckling under veckan:

0,10%

NAV 2022:  +1,03%

NAV 2021:  +3,66%

 NAV 2020:  +5,23%

 NAV 2019:  +6,08%

 NAV 2018:  +4,20%

 NAV 2017:  +7,97%