Substansvärde

Vaneo Capital AB

Substansvärde, kr per aktie

31,34 SEK

Substansvärdets utveckling under veckan

+/- 0%

NAV 2018 +4,2%

NAV 2019 +7,18%

Vaneo Capital II AB

Substansvärde, kr per aktie

25,63 SEK

Substansvärdets utveckling under månaden

+0,43%

NAV 2019 +1,53%