Substansvärde

Vaneo Capital AB

Substansvärde, kr per aktie

31,40 SEK

Substansvärdets utveckling under veckan

+0,26%

NAV 2020:  +0,64%

NAV 2019:  +6,08%

NAV 2018:  +4,2%

Vaneo Capital II AB

Substansvärde, kr per aktie

26,43 SEK

Substansvärdets utveckling under månaden

+0,46%

NAV 2019:  +4,61%