Styrelse och ledning

Styrelseordförande

Björn Falk är född 1956 och bosatt i Storbritannien. Han har en civilekonomexamen och mer än 35 års erfarenhet från finansbranschen. Han är och har varit verksam internationellt under många år genom att grunda och driva bolag inom olika typer av förvaltning.

Styrelseledamot och VD

Josef Bari är född 1982 och bosatt i Stockholm. Han har en MBA-examen från Regents University i London. Han har gedigen erfarenhet inom Wealth Management och har varit med och grundat ett flertal bolag, däribland Vaneo Capital AB. Josef är idag VD för Vaneo Capital AB.

Styrelseledamot

Mats Caneman, född 1950 är Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Har jobbat 8 år för 2 japanska bolag C. Itoh&Co och Sony med försäljning o marknadsföring  mot Norden. Egmont videodistribution i Norden i 8 år. Mats har även under 25 år varit ansvarig för Walt Disney Co’s verksamhet i Norden. 

Från 2017 kapitalförvaltning i egen regi inklusive investeringar i flera start-up bolag.

Styrelseledamot

Anders Jemt är född 1949 och bosatt i Stockholm. Han har en jur. kand. examen och ekonomutbildning från Uppsala Universitet. Anders har en mångårig och gedigen erfarenhet av effektivisering, organisations- och ledarskapsutveckling, både nationellt och internationellt.

Anders har idag flera styrelseuppdrag och arbetar även som konsult åt flera företag.