Styrelse och ledning

Styrelseordförande

Claude D Zacharias

Född 1961 och sedan 2021 pensionerad från sin tidigare advokatverksamhet. Han har en bred erfarenhet av affärsjuridik och har medverkat i olika styrelser och arbetat som VD samt innehaft uppdrag som likvidator.

Tillförordnad VD

Rolf Lundgren

Styrelseledamot

Rolf Lundgren

Född 1946. Civilekonom från Lund. Ekonomi- och personalchef för flera high tech-bolag. Deltog i börsnoteringen av ett mid cap-bolag. Konsult åt fåmansbolag inom ett flertal olika branscher.

Styrelseledamot

Lars Brissman

Styrelseledamot

Ric Sällsten

Styrelseledamot

Ann-Sophi Lestrup