Styrelse och ledning

Styrelseordförande

Björn Falk är född 1956 och bosatt i Storbritannien. Han har en civilekonomexamen och mer än 35 års erfarenhet från finansbranschen. Han är och har varit verksam internationellt under många år genom att grunda och driva bolag inom olika typer av förvaltning.

Styrelseledamot och VD

Josef Bari är född 1982 och bosatt i Stockholm. Han har en MBA-examen från Regents University i London. Han har gedigen erfarenhet inom Wealth Management och har varit med och grundat ett flertal bolag, däribland Vaneo Capital AB. Josef är idag VD för Vaneo Capital AB.

Styrelseledamot

Mats Rundgren är född 1951 och har en Fil. Kand. i kemi/biokemi vid Stockholms universitet samt Dr. Med. Sci. vid Karolinska Institutet i Stockholm. Under de senaste 17 åren har han varit anställd hos Astra Zeneca, vid den Toxikologiska institutionen som kvalitetssäkrare inom preklinisk forskning.