Om oss

Om oss

Ett långsiktigt värdeskapande Med hög intern kompetens ser vi till att investera i företag med uthålliga konkurrensfördelar, vilket genererar stark tillväxt över tid samt hög lönsamhet. Vårt övergripande mål är att bereda vinst åt våra aktieägare genom en optimerad investeringsportfölj och långsiktiga relationer. Vi tar hänsyn till var du befinner dig idag och vart du är på väg. Förvaltning av växande kapital Vi vill förstå er och genom att arbeta utifrån vår värdering att skapa långsiktiga relationer går vårt intresse i symbios med våra investerares intressen. Vår verksamhet bygger inte på att omsätta avgifter, snarare bygger den på att enbart förvalta ett växande kapital. Det förtroende som våra investerare förärat oss med övertygar oss om att vi kommer fortsätta att växa. Global investeringsportfölj Vaneo Capital AB är ett svenskt förvaltningsbolag med huvudkontor i Stockholm. Vi arbetar utifrån en global investeringsportfölj, vilket resulterar i att våra investerare får en spridning på sina aktier och övriga värdepapper. Det är en säkerhet att erhålla en global portfölj och det värderar vi högt. En sådan portfölj anpassas efter marknadsläget med en strategi där vi nyttjar de långa cykliska marknadsekonomiska händelserna som formar riktkursen i marknaden. Läs mer om vår förvaltningsstrategi.

Etiska regler för Vaneo Capital AB En viktig del i vårt arbete är att de företag Vaneo Capital AB investerar i ska verka inom ramen för de regler som vi har avseende etik och moral. Etiska regler

Förvaltningsteam

Styrelseordförande

Claude D Zacharias 

Tillförordnad VD

Rolf Lundgren från och med den 31 augusti 2022