Om oss

Om oss

Ett långsiktigt värdeskapande
Med hög intern kompetens ser vi till att investera i företag med uthålliga konkurrensfördelar, vilket genererar stark tillväxt över tid samt hög lönsamhet. Vårt övergripande mål är att bereda vinst åt våra aktieägare genom en optimerad investeringsportfölj och långsiktiga relationer. Vi tar hänsyn till var du befinner dig idag och vart du är på väg.

Förvaltning av växande kapital
Vi vill förstå er och genom att arbeta utifrån vår värdering att skapa långsiktiga relationer går vårt intresse i symbios med våra investerares intressen. Vår verksamhet bygger inte på att omsätta avgifter, snarare bygger den på att enbart förvalta ett växande kapital. Det förtroende som våra investerare förärat oss med övertygar oss om att vi kommer fortsätta att växa.

Global investeringsportfölj
Vaneo Capital AB är ett svenskt förvaltningsbolag med huvudkontor i Stockholm samt kontor i London. Vi arbetar utifrån en global investeringsportfölj, vilket resulterar i att våra investerare får en spridning på sina aktier och övriga värdepapper. Det är en säkerhet att erhålla en global portfölj och det värderar vi högt. En sådan portfölj anpassas efter marknadsläget med en strategi där vi nyttjar de långa cykliska marknadsekonomiska händelserna som formar riktkursen i marknaden.

Läs mer om vår förvaltningsstrategi

Etiska regler för Vaneo Capital AB
En viktig del i vårt arbete är att de företag Vaneo Capital AB investerar i ska verka inom ramen för de regler som vi har avseende etik och moral.

Etiska regler

Investerings team

Styrelseordförande

Björn Falk är född 1956 och bosatt i Storbritannien. Han har en civilekonomexamen och mer än 35 års erfarenhet från finansbranschen. Han är och har varit verksam internationellt under många år genom att grunda och driva bolag inom olika typer av förvaltning.

Styrelseledamot och VD

Josef Bari är född 1982 och bosatt i Stockholm. Han har en MBA-examen från Regents University i London. Han har gedigen erfarenhet inom Wealth Management och har varit med och grundat ett flertal bolag, däribland Vaneo Capital AB. Josef är idag VD för Vaneo Capital AB.

Förvaltare

Björn Falk är född 1956 och bosatt i Storbritannien. Han har en civilekonomexamen och mer än 35 års erfarenhet från finansbranschen. Han är och har varit verksam internationellt under många år genom att grunda och driva bolag inom olika typer av förvaltning.

Övriga medarbetare

Affärsutvecklare

Per Henrik Stjernström har mångårig erfarenhet som försäljningsansvarig inom förmedling av livförsäkringar samt finansiella tjänster och fondbolag. Han har även grundat och drivit flera förmedlingsbolag.

Trainee portföljförvaltning

Richard Falk är bosatt i Storbritannien och har arbetat som trainee i bolaget i drygt ett år. Richard är verksam på Vaneo Capitals Londonkontor som etablerades under hösten 2018.

Marknadsförare

Kennet Johansson arbetar med marknadsföring av alla event inom bolaget. Kennet har mångårig erfarenhet från finansbranschen med liknande arbetsuppgifter.

Marknadsförare

Mikael Söderström har erfarenheter inom trading av aktier, valutor, index och råvaror. Han har studerat teknisk och fundamental analys samt haft ledande positioner och drivit egna bolag inom reklam och marknadsföring.