Investerare

Förvaltningsstrategi

Att investera i en enskild marknad är inte alltid ett självklart val och det behövs en fördjupad kunskap i det rådande marknadsläget. Vår förvaltningsstrategi går ut på att identifiera och investera i bolag som har långsiktiga konkurrensfördelar och stark ekonomi. Med en global investeringsportfölj erbjuds en bredd som är betryggande för dig, vilket är hemligheten bakom vår förvaltningsstrategi. Genom att täcka en global marknad kan vi optimera portföljen och hålla en låg risknivå via spridning på olika marknader, bolag och valutor. Vi eftersträvar framför allt varaktighet i vår förvaltning genom att bygga långsiktiga relationer med dig som investerare.