Event

Investerarträffar

Med jämna mellanrum håller vi seminarier och investerarträffar, dessa annonserar vi här. Seminarierna brukar vara väldigt uppskattade och antalet deltagare är begränsat så håll ögonen öppna och anmäl dig direkt då vi annonserar nästa träff.

Våra nästa seminarier går av stapeln den 13:e februari, 2020 vi håller då två seminarier; kl 12:00   samt  kl 17.00. Seminarierna hålls  i våra lokaler på Kungsgatan 48 111 35 Stockholm, hjärtligt välkommen!

Anmäl Dig här; Anmälan och uppge deltagare, telefonnummer, samt vilket seminarium som Ni avser deltaga i.

Seminarierna kommer beröra följande punkter:
– Makroekonomi
– Investeringsprodukter
– Portföljförvaltning
– Risker
Vi bjuder på enklare förtäring i samband med seminariet.

Vill du lyssna på vårt förra seminarium?