Ett långsiktigt värdeskapande med en global investeringsportfölj

En optimerad portfölj

En optimerad portfölj Vaneo Capital AB är ett svenskt förvaltningsbolag med huvudkontor i Stockholm samt kontor i London. Vi tror på ett alternativt sätt att investera pengar – vilket resulterar i en mer långsiktig investering för våra investerare. I praktiken innebär det långvariga relationer med våra aktieägare samt en global investeringsportfölj med jämnare avkastning. Ambitionen med våra investeringar är välmående och stabila bolag med företagsledningar som ser till aktieägarnas intressen. Det går i linje med vårt mål som är att bereda vinst åt våra aktieägare genom en optimerad investeringsportfölj.

Läs mer om oss