Styrelse och Ledning

Styrelseordförande:

Björn Falk född 1956 och bosatt i Storbritannien, har en civilekonomexamen och har mer än 35 års erfarenhet från finansbranschen. Han är och har varit verksam internationellt under många år genom att driva och även grunda bolag inom olika typer av förvaltning.

Styrelseledamot och VD:

Josef Bari född 1982 och bosatt i Stockholm. Har en MBA examen från Regents University i London. Har under många år arbetat med rådgivning till förmögenhetsägare och har varit med och grundat ett flertal bolag däribland Vaneo Capital AB. Är idag VD i Vaneo Capital AB.

Styrelseledamot:

Mats Rundgren född 1951 pensionerad efter att de senaste 17 åren varit anställd på Astra Zeneca, den Toxikologiska institutionen som kvalitetssäkrare inom preklinisk forskning. Mats har en Fil. Kand. i kemi/biokemi vid Stockholms Universitet samt Doktorstitel (Dr. Med. Sci.) vid Karolinska Institutet i Stockholm.

Vaneo Capital AB stöder cancerforskningen via Cancerfonden