Nyemission

INVESTERINGSMEMORANDUM för inbjudan till teckning av aktier i VANEO CAPITAL AB finner ni här: IM Vaneo Capital AB