Aktien

Vaneo Capital aktien har kortnamnet VAN-B.  Aktier i Vaneo Capital har följande ISIN-koder:

ISIN-koden för A-aktien är SE0010101362,  ISIN-koden förB-aktien är SE0010102665.