Kallelser

Bolaget Vaneo Capital II AB 556989-6276 kallar till extra bolagsstämma avseende ändring i bolagets bolagsordning samt förslag till ändringar som presenteras i agendan här nedan.

Vaneo Capital II AB:s styrelse vill härmed informera om att den extra bolagsstämman onsdagen den 31 oktober 2018 klockan 15.00 inte kommer att hållas i bolagets lokaler utan är flyttad till Hotell Elite Stockholm Plaza på Birger Jarlsgatan 29, 111 45 Stockholm. Det kommer att vara skyltat med bolagets namn i entrén och det kommer också att stå någon och ta emot er.

Vid frågor så vänligen ring 08 400 275 10. Kallelsen finner ni här:  Kallelse till extra bolagsstämma i Vaneo Capital II AB onsdagen den 31 oktober 2018