Ett Långsiktigt Värdeskapande

Vaneo Capital AB har ett övergripande mål: Att genom en optimerad portfölj bereda vinst åt sina aktieägare. Vaneo Capital AB investerar i företag med uthålliga konkurrensfördelar som rätt utnyttjade kan leda till långsiktigt värdeskapande. Investeringar i bolag med stark konkurrenskraft som antingen genererar stark tillväxt över tid eller hög lönsamhet är målsättningen.

                                                     Våra kontor
Sverige:                                                                                         Storbritannien:
Vaneo Capital AB (Publ)                                                             Vaneo Capital Ltd
Box 28,                                                                                          19-21 Christopher Street
SE-101 20 Stockholm                                                                  London
Sverige                                                                                          EC2A 2BS
­­­                                                                                                     United Kingdom

Besöksadress:
Kungsgatan 48
111 35 Stockholm
Sverige
Tel: +46 (0)8 400 275 10                                                           Tel:+44 (0)20 3405 4949
Fax: +46 (0)73 527 66 80                                                          Email: info@vaneocapital.com
Email: info@vaneocapital.com

Vaneo Capital AB stöder cancerforskningen via Cancerfonden